Stiftelsen Aktiv Skola

Framtiden börjar i klassrummet!

Framtiden börjar i klassrummet med Stiftelsen Aktiv Skola

Stiftelsen Aktiv Skola arbetar aktivt för att förbättra skolorna runt om i Sverige genom att aktivt arbeta med en mängd utvalda frågor som Aktiv Skola driva med passion för att skapa en bättre skolmiljö. Stiftelsen Aktiv Skola arbetar med socialt entreprenörskap. Det innebär att vi inte är en ideell organisation. Vi brinner för de frågor vi driver och vi vill bidra så mycket vi kan till att skapa en bättre skola i Sverige. Vi har tagit hjälp av de kunnigaste personer vi har hittat för att förmedla aktuellt och relevant material kostnadsfritt till alla skolor. Detta är inte gratis för oss, alla som arbetar i och för stiftelsen har löner och arvoden.

Vi har samlat flera organisationer under Aktiv Skolas för att kunna arbeta på en bredare front. På sikt vill vi bland annat skapa lokalföreningar och genomföra egna lärarkonvent. Vi kommer att göra egna undersökningar som ska ligga till grund för våra ställningstaganden. Vi ska säkerställa att alla stödmedlemmar känner att vi gör Sverige lite, och ibland mycket bättre. För vi vet att framtiden börjar i klassrummet.

Aktiv Skola arbetar efter en värdegrund som definieras av hälsa, inte bara fysisk utan alla former av hälsa.  Under detta finns det en lista på alla former av hälsa som vi strävar efter.

  • Fysisk hälsa
  • Mental hälsa
  • Emotionell hälsa
  • Psykosocial hälsa
  • Andlig hälsa
  • Sexuell hälsa
  • Social hälsa