Stiftelsen Aktiv Skola Örebro

Stiftelsen Aktiv Skola Örebro arbetar med något som kallas för socialt entreprenörskap, för att förbättra skolor runtom i Sverige. Entreprenörskap när det gäller klassiskt sett offentliga verksamheter som sjukvård och skola har fått en negativ klang. Entreprenörskap kan dock innebära så många saker, och socialt entreprenörskap handlar om att förbättra en situation. En social entreprenör är någon som ser en situation som kan förbättras – och agerar för att förbättra den. Detta är hur vi på Stiftelsen Aktiv Skola arbetar – socialt entreprenörskap inom den svenska skolan. Detta arbete är väldigt viktigt då utomstående aktörer kan arbeta med förbättring utifrån deras egna tid och budget, och kan slippa skolans tidsbrist och budgeteringsgräns.

Svenska Skolans problem

Den Svenska Skolan har problem. OECD-resultaten ligger lägre än våra grannländer och vi hör alla nyheter om hur lärartätheten minskar och klasserna växer. Det finns även problem med mobbning, och i modern tid nätmobbning, som kan göra barns liv och tid i skolan fruktansvärda. Även om skolor vill hjälpa finns inte alltid budget eller tid – och här finns utrymmet för andra organisationer att hjälpa till.

Hur motverkar vi problemen?

Det bästa sättet att hjälpa skolor runtom i Sverige är att bidra med kunskap och information. För att kunna förändra något, vare sig på ett litet eller stort plan, behövs alltid kunskap. Kunskap om hur problemet uppstår, varför det existerar, vilka konsekvenser det innebär och hur det kan förändras. Aktiv Skola samlar experter för att samla och utveckla information och kunskap om problemen och förbättringar, i föreläsningar och utbildningsmaterial. Detta utbildningsmaterial (till exempel Föräldrahandboken) ges ut till skolorna kostnadsfritt.

Vi driver även en rad frågor i form av ett handlingsprogram som behandlar till exempel läxhjälp i skolan, förre elever per klass och fler speciallärare till barn med särskilda behov. Även på större politisk nivå finns det frågor som måste förändras, som att ha en blocköverskridande skolpolitik där fokus skall ligga på samarbete och ett konsekvent arbete med skolan. Idag kan satsningar ändras och raseras när ett regimskifte sker. Aktiv Skola vill också se ett förstatligande av skolan där staten skall ha ansvaret istället för kommunerna. Detta då kommunernas olika ekonomiska situationer kan påverka hur mycket som kan läggas på skolorna – detta ger en ojämn kvalitet i utbildning för elever från olika kommuner.