admin

View all authors posts further down below.
21 Jun 2017

Aktiv Skolas Entreprenörskap

Aktiv Skola Örebro Entreprenörskap är något som i folkmun ibland associeras med negativ konnotation, särskilt när det rör verksamheter som…

Read more

16 Dec 2016

Stiftelsen Aktiv Skola

Aktiv Skola Alla vet att barnen är världens framtid men det är inte många som arbetar för att aktivt gör…

Read more