Aktiv Skola Örebro Blogg

Aktiv Skolas Entreprenörskap

Aktiv Skola Örebro

Entreprenörskap är något som i folkmun ibland associeras med negativ konnotation, särskilt när det rör verksamheter som skola och utbildning. Dessa är kollektiva varor som vi alla ska ha tillgång till, utan vinst, pris eller marknadsrivalitet och därför betraktas entreprenörer inom dessa områden med stor misstanke och skepsis. Dock finns det många olika typer av entreprenörskap, såsom socialt entreprenörskap som agerar för att förbättra världen, på lokal eller global nivå.

Aktiv Skola är exakt detta, en aktör inom social entreprenörskap som inriktar sig mot att förbättra skolor runt om i Sverige, för bättre hälsa och kunskap. De arbetar med experter inom en mängd olika områden för att ta fram det bästa utbildningsmaterial att förse skolorna med. Detta skall ge skolor, elever och föräldrar underlag och inspiration till förbättringar som kan ske i skolorna.

Aktiv Skola ser de problem som finns, OECD-resultat, elevers ohälsa, mobbning, nätmobbning och dessa är problem som skolor inte alltid har tid att hantera, hur gärna de än hade velat. Det är i dessa ställen social entreprenörskap kan göra skillnad. Aktiv Skola har som mål att förse dessa skolor med kunskap och verktyg att förbättra elevernas utbildning och liv.

Dessa satsningar ger skolorna möjlighet att ta tag i de problem som ej finns budget eller tid till, här kan extern hjälp från entreprenörer som Aktiv Skola göra enorm skillnad. De har förutom deras utbildningsmaterial även ett handlingsprogram som innehåller viktiga punkter för att förbättra skolan. Dessa punkter innefattar att förstatliga undervisningen, för att få bort de skillnader i skolkvalitet som olika kommuner erbjuder, där elever kan drabbas av att vara födda i fel kommun. En annan viktig punkt är att få in mer motion och rörelse i skoldagen, där de vill få in fysisk rörelse i olika moment i alla ämnen. De ser även behovet av att vidareutbilda lärare i ledarskap, då de sett att väldigt lite fokus på detta finns under Ämneslärarprogrammet.

Aktörer och entreprenörer som Aktiv Skola Örebro har kunskap och möjlighet att göra skillnad och förbättra Sveriges skolor.

Stiftelsen Aktiv Skola

Aktiv Skola

Alla vet att barnen är världens framtid men det är inte många som arbetar för att aktivt gör det bättre för barnen på den nivån som Stiftelsen Aktiv Skola arbetar på. Genom att fokusera på barnens hälsa i alla former kan vi nå ut till väldigt många barn och det finns mycket att arbeta med. Det finns många problem som inte kan lösas med en ökad budget från staten och det finns många problem som måste lösas genom ideella organisationer som Aktiv Skola.

Aktiv Skola’s mål

Det finns problem i den svenska skolan och dessa kan vara svåra att lösa av många olika anledningar. Klasserna blir större vilket gör att lärare inte kan fokusera lika mycket på varje enskild elev. Budgetering till skolan kan vara bristfällig vilket inte lämnar utrymme till förbättringsarbete för både lärare och elever. Mobbning, psykisk och fysisk ohälsa och andra hemska fenomen existerar utan att skolan har budget eller tid till att åtgärda. Här vill Aktiv Skola i Örebro med sitt arbete förbättra elevers och lärares situation. Med hjälp av att ta in experter kan vi ta fram utbildningsmaterial och undervisning som vi förmedlar gratis till skolor runtom i landet. Föreläsningar, utbildningsmaterial som Föräldrahandboken som riktar sig mot elever, lärare och även föräldrar. Via Kunskapsbanken på vår hemsida kan man ladda hem material om till exempel miljö, mobbning, droger, hälsa och andra viktiga punkter. För förändring krävs information och kunskap.

Vi arbetar primärt med hälsa i alla former men även med en mängd olika frågor som måste drivas för att skolvärlden ska utvecklas för det bättre för barnen och dess framtid i klassrummet.
Det är detta som Stiftelsen Aktiv Skola arbetar för att det ska förbättras så vi kan alla kännas och trygg eftersom vi vet att våra barn mår bra och är i rätt händer.