Aktiv Skola Örebro handlingsprogram

Aktiv Skola har utöver utbildningsmaterialet även en rad frågor de driver själva. Dessa utgör grunden till att förbättra den Svenska skolan och vi skall gå igenom dessa.

Förstatliga skolan

Aktiv Skola vill förstatliga skolan för att ge en bättre och jämnare kvalitet i undervisningen. Idag kan mycket bero på kommunernas ekonomiska förutsättningar vilket ej borde vara en faktor i en så viktig sak som utbildning. Märk väl dock att detta ej innebär något förbud mot privata alternativ.

Läxhjälp i skolan

Läxhjälp är något som bör erbjudas under ordinarie undervisningstid. Skolan måste kunna se till att alla elever är förberedda att klara av hemläxorna – då dessa är viktiga för djupare inlärning. Inför därför en särskild tid till läxhjälp där eleverna kan sätta sig in i allt som behövs och få ställa frågor till lärarna.

Stäng dåliga skolor

Skolor som ej håller en tillräckligt god nivå skall kunna stängas ner. Om dåliga skolor tillåts fortgå utan åtgärder drabbar det de elever som tillhör skolan. Föräldrar och barn ska kunna göra trygga beslut i var de väljer att utföra sin utbildning.

Fler speciallärare till särskilda behov

Statistiken när det gäller mental hälsa och skolresultat för barn med funktionsnedsättningar är sorglig. Skolor måste kunna erbjuda kompetenta och utbildade speciallärare som kan erbjuda alla barn den hjälp som de behöver.

Blocköverskridande skolpolitik

Skolan far illa av att tvingas till reformer för ofta. Vid maktskiften och nya direktiv från politikerna tvingas skolan anpassa sig och implementera nya lösningar eller prioriteringar. Detta äter upp resurser och nya implementationer är sällan smärtfria. Därför föreslår vi, liksom till exempel försvaret, att skolan skall drivas med en blocköverskridande skolpolitik.

Rörelseaktivitet

Att röra på sig är viktigt. Samhället går mot en allt mer stillasittande livsstil – som också tyvärr inkluderar barn. Därför vill Aktiv Skola föreslå 30 minuters rörelseaktivitet per dag, som kan vävas in i den övriga undervisningen. Alla moment kanske inte måste vara helt stillasittande. På så sätt kan vi få barn att röra på sig mer, för hälsan och välmåendets skull.

Ledarskapsutbildning för lärare

Lärare är klassrummens chefer – ingen enkel roll. Därför måste lärare utbildas inom ledarskap för att kunna hantera yrkesrollen – för deras egna och elevernas skull.

Färre elever i varje klass

Omfattande studier tyder på att mindre klasser har en betydande effekt för elevresultaten. Därför bör satsningar göras för läraryrket så vi kan ha färre elever i varje klass.

Social kompetens som omdöme

Betyg i social kompetens är ingen fullständig lösning på problem i skolan. Däremot anser vi att det är en väg till att ge incitament till gott beteende. Det finns även fördelar att lärare kan ge mer objektiva betyg i andra läroämnen, och låta elevens beteende stå utanför detta i ett eget omdöme. En undersökning från Lärarförbundet visar nämligen att fler än hälften av lärare påverkas av elevens uppträdande vid betygsättning.