Stiftelsen Aktiv Skola – Färre elever per klass

Forskning visar att mindre klasser, det vill säga färre elever per klass, ger stora effekter på skolresultat. Barn som har gått i mindre klasser har högre skolresultat än de som gått i större klasser. Studier säger till och med att den mest förutsägbara och effektfulla korrelationen till ökad inlärning är just att minska klasserna.

Det säger sig nästan självt – om läraren har mer tid till varje elev kan varje elev utvecklas bättre. Är det en högpresterande elev finns det mer tid till att sätta in mer utmanande moment. Likaså de som har det svårare kan få mer tid till hjälp att komma igång med mer självständigt arbete.