Aktiv Skola Örebro – Ledarskapsutbildningar

Att vara lärare är inget enkelt yrke. Det kräver hängivna studier, kunskap, pedagogik, personlig mognad och stresstålighet. Inte sällan ställs lärare inför uppgiften att undervisa klasser bestående av mer än 30 elever. Olika människor kan tackla en sådan roll på olika sätt, beroende på deras personlighet och smak. Det som alltid kvarstår är dock att läraren måste vara en ledare – en slags chef – i klassrummet.

Utbildar man sig till lärare har man visserligen utbildning i ledarskap – men det är väldigt liten fokus på detta. Bilden av en lärare som ledare är något delad, vissa vill ha mer auktoritet medan andra föredrar en mer passiv roll. Dock är läraren i grunden ändå chef i klassrummet och chefer måste veta hur man hanterar den rollen.

Därför måste ledarskapsutbildning få en större prioritet i lärarutbildningar. Lär lärare hantera deras framtida yrkesroll, för deras skull och för elevernas.