Aktiv Skola – Inför omdöme i social kompetens

Svenska skolan tog bort omdömen i social kompetens (uppförande) 1970. Detta är dock något som finns kvar i de flesta länder och diskussionen går fram och tillbaka i Sverige. Debatten kan ibland felaktigt handla om att ett sådant betyg skulle lösa alla problem, men så är självklart inte fallet.

Aktiv Skola anser att ett omdöme i social kompetens skall införas. Detta skall hjälpa elever i grundskolan att få ett incitament till ett gott beteende. Det är ändå väldigt viktigt att ha en god social kompetens även vidare i livet, på arbetsplatser till exempel.

En annan faktor är hur uppförande idag påverkar betygsättningen av elever. Lärarförbundet genomförde en undersökning där fler än hälften av lärare blev påverkade utav elevens uppträdande vid betygsättning. Genom att kanalisera detta i ett eget betyg eller omdöme kan en mer objektiv betygsättning göras i resterande ämnen.