Stiftelsen Aktiv Skola – Förstatliga Skolan

Ansvaret för Svenska skolan måste läggas direkt hos staten istället för hos kommunerna. De olika ekonomiska förutsättningar som kommuner har är något som ej får påverka kvalitén av undervisningen som eleverna erbjuds. Undervisningskvaliteten och utbildning är något så ofantligt viktigt att alla barn ska kunna erbjudas samma nivå. Barn som är födda i en kommun med sämre ekonomi kan drabbas negativt av att skolan ej kan göra de satsningar som behövs. Under en så viktig del utav elevernas liv skall inte behöva lida på grund utav skolan råkar befinna sig i en viss kommun.

Kommuner bör bedriva frågor som rör den lokala kommunen – och utbildning är långt ifrån en lokal fråga. Utbildning är något som behövs för att förbereda varje generation på många olika plan. Dels kunskapsmässigt, men ännu mer skall man utveckla disciplin, samhörighet, problemlösningsförmåga och andra färdigheter som krävs i dagens samhälle. Att ha positiva eller negativa erfarenheter av sin tidiga utbildning kan ge elever bestående men – och påverka deras val även senare i livet.

Framtiden börjar i klassrummet – och därför måste staten ta tillbaka ansvaret för skolan.