Stiftelsen Aktiv Skola – Läxhjälp

Läxor är en annan del där elever kan ha det enklare eller svårare. Dels med sin egna förmåga, men också det stöd som ges av deras omgivning. Om deras föräldrar jobbar och ej kan vara tillgängliga för läxhjälp får eleven en helt annan möjlighet att ta till sig information. Lärare kan självklart inte ersätta en familjemedlem när det gäller stöd av sin omgivning och läxhjälp hemma. Dock bör läraren kunna erbjuda eleverna den information och kunskap som behövs för att klara av hemläxorna.

Läxorna är trots allt tänkta att lära eleverna genom repetition och då behövs skolans hjälp för att ge rätt förutsättningar. Fokus för denna insats skall ligga i grundskolan, det vill säga årskurs 4 till årskurs 9. Under denna tid är det viktigt att eleven får en grund i språkförståelse, matematik och logiskt tänkande. Om eleven har svårt att ta till sig information under den ordinarie undervisningen blir läxorna inte till hjälp – snarare tvärtom.

Denna insats skall också gälla för alla skolor. På detta sätt kan elever erbjudas en betydande hjälp i sitt lärande.