Stiftelsen Aktiv Skola – Blocköverskridande skolpolitik

Vissa samhällsfrågor bör stå utanför politiska oenigheter, viktiga samhällstjänster som till exempel försvaret. Även skolan borde vara ett undantag som inte skall behöva byta inriktning vid varje skifte i politiken. Nya reformer som kan komma med några fåtal års mellanrum skapar ingen trygg och konsekvent skolpolitik. Istället äts resurser i form av pengar och tid upp, vilket den Svenska skolan definitivt inte har råd att undvara.

Även lärare och då även elever kan drabbas av reformerna. Ändrade prioriteringar, betygssystem, ämnen och dylikt kan innebära att tidiga problem ej hinner rättas till. Att tvingas kvickt implementera ett nytt system av något slag kommer drabba lärarna på grund av ovana, vilket drabbar eleverna.

Därför föreslår vi att skolan bör styras via blocköverskridande skolpolitik.