Stiftelsen Aktiv Skola – Speciallärare

Barn med särskilda behov behöver kvalificerad hjälp ifrån skolan. Idag finns stora brister när det gäller undervisning för elever med olika typer av inlärningsproblem. Föräldrar och barn måste kunna förlita sig på att skolan kan ge dem den hjälp de förtjänar.

Speciallärareutbildningen har blivit uppstartad på nytt år 2008 men detta är något som endast på sikt kan lösa problemet. I dagsläget finns ett stort behov som ej kan fyllas då det saknas personal med rätt kunskap och utbildning. De som blir lidande är eleverna.

Statistiken kring hur skolelever med olika förutsättningar mår och presterar i skolan talar för sig själv. Det finns en stor skillnad i hur nöjda elever är med sina liv mellan de som ej har funktionsnedsättning och de som har någon form av funktionsnedsättning. Pojkar är i snitt något mer nöjda med livet, även om flickorna presterar bättre i skolan. Den mest talande statistiken är skillnaden i andelen som har godkänt i alla skolämnen. I genomsnitt bland ej funktionsnedsatta har flickor 78% och pojkar 71%. Räknar man på elever med olika typer av funktionsnedsättningar (ADHD, Dyslexi, syn- eller hörselnedsättning med mera) har vi istället 50% för flickor och 44% för pojkar. Den lägsta siffran är 26% och den gäller pojkar med ADHD eller ADD, vilket innebär att bara lite mer än en av fyra pojkar med ADHD/ADD är godkända i alla ämnen. Beroende på mätningar beräknas mellan 3 till 6% av barn ha ADHD – vilket innebär 1-2 barn per klass i snitt.

Med denna verklighet är speciallärare något som måste satsas rejält på. Barn måste kunna erbjudas hjälp – oavsett dess förutsättningar.