juni 21, 2017 admin

Aktiv Skolas Entreprenörskap

Aktiv Skola Örebro

Entreprenörskap är något som i folkmun ibland associeras med negativ konnotation, särskilt när det rör verksamheter som skola och utbildning. Dessa är kollektiva varor som vi alla ska ha tillgång till, utan vinst, pris eller marknadsrivalitet och därför betraktas entreprenörer inom dessa områden med stor misstanke och skepsis. Dock finns det många olika typer av entreprenörskap, såsom socialt entreprenörskap som agerar för att förbättra världen, på lokal eller global nivå.

Aktiv Skola är exakt detta, en aktör inom social entreprenörskap som inriktar sig mot att förbättra skolor runt om i Sverige, för bättre hälsa och kunskap. De arbetar med experter inom en mängd olika områden för att ta fram det bästa utbildningsmaterial att förse skolorna med. Detta skall ge skolor, elever och föräldrar underlag och inspiration till förbättringar som kan ske i skolorna.

Aktiv Skola ser de problem som finns, OECD-resultat, elevers ohälsa, mobbning, nätmobbning och dessa är problem som skolor inte alltid har tid att hantera, hur gärna de än hade velat. Det är i dessa ställen social entreprenörskap kan göra skillnad. Aktiv Skola har som mål att förse dessa skolor med kunskap och verktyg att förbättra elevernas utbildning och liv.

Dessa satsningar ger skolorna möjlighet att ta tag i de problem som ej finns budget eller tid till, här kan extern hjälp från entreprenörer som Aktiv Skola göra enorm skillnad. De har förutom deras utbildningsmaterial även ett handlingsprogram som innehåller viktiga punkter för att förbättra skolan. Dessa punkter innefattar att förstatliga undervisningen, för att få bort de skillnader i skolkvalitet som olika kommuner erbjuder, där elever kan drabbas av att vara födda i fel kommun. En annan viktig punkt är att få in mer motion och rörelse i skoldagen, där de vill få in fysisk rörelse i olika moment i alla ämnen. De ser även behovet av att vidareutbilda lärare i ledarskap, då de sett att väldigt lite fokus på detta finns under Ämneslärarprogrammet.

Aktörer och entreprenörer som Aktiv Skola Örebro har kunskap och möjlighet att göra skillnad och förbättra Sveriges skolor.