december 16, 2016 admin

Stiftelsen Aktiv Skola

Aktiv Skola

Alla vet att barnen är världens framtid men det är inte många som arbetar för att aktivt gör det bättre för barnen på den nivån som Stiftelsen Aktiv Skola arbetar på. Genom att fokusera på barnens hälsa i alla former kan vi nå ut till väldigt många barn och det finns mycket att arbeta med. Det finns många problem som inte kan lösas med en ökad budget från staten och det finns många problem som måste lösas genom ideella organisationer som Aktiv Skola.

Aktiv Skola’s mål

Det finns problem i den svenska skolan och dessa kan vara svåra att lösa av många olika anledningar. Klasserna blir större vilket gör att lärare inte kan fokusera lika mycket på varje enskild elev. Budgetering till skolan kan vara bristfällig vilket inte lämnar utrymme till förbättringsarbete för både lärare och elever. Mobbning, psykisk och fysisk ohälsa och andra hemska fenomen existerar utan att skolan har budget eller tid till att åtgärda. Här vill Aktiv Skola i Örebro med sitt arbete förbättra elevers och lärares situation. Med hjälp av att ta in experter kan vi ta fram utbildningsmaterial och undervisning som vi förmedlar gratis till skolor runtom i landet. Föreläsningar, utbildningsmaterial som Föräldrahandboken som riktar sig mot elever, lärare och även föräldrar. Via Kunskapsbanken på vår hemsida kan man ladda hem material om till exempel miljö, mobbning, droger, hälsa och andra viktiga punkter. För förändring krävs information och kunskap.

Vi arbetar primärt med hälsa i alla former men även med en mängd olika frågor som måste drivas för att skolvärlden ska utvecklas för det bättre för barnen och dess framtid i klassrummet.
Det är detta som Stiftelsen Aktiv Skola arbetar för att det ska förbättras så vi kan alla kännas och trygg eftersom vi vet att våra barn mår bra och är i rätt händer.